Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Biblioteka - Aktualności

GOK - Aktualności

Serwis Samorządowy PAP

Zasłużeni dla Gminy Drukuj

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Gminy Jaraczewo nr 129/2002
z dnia 15 maja 2002

 

REGULAMIN
w sprawie zasad nadawania odznaczen "Zasłużony dla gminy Jaraczewo", oraz medalu "Za szczególne zasługi dla gminy Jaraczewo, trybu przedstawiania wniosków, wreczania i sposobu noszenia.

 

Na podstawie § 20 Regulaminu Zarządu Gminy Jaraczewo stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Jaraczewo , zatwierdzonego Uchwałą nr XVIII/ 109/2000 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 8 czerwca 2000 r. ustala się co nastepuje:

 

§ 1 Ustala się nastepujący system wyróżnien :
1. dyplom z herbem gminy,
2. odznaka "Zasłużony dla gminy Jaraczewo"
3. medal "Za szczególne zasługi dla gminy Jaraczewo"

 

§ 2 Wyróżnienia określone w § l mogą być nadane za:
1. osiągniecia w podejmowanej z pożytkiem dla gminy działalności społecznej i publicznej,
2. szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki gminy, służby publicznej, oraz wybitną
twórczość naukową, literacką i artystyczną,
3. spełnianie czynów przekraczających zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące
korzyść gminie i jej mieszkańcom,
4. prowadzenie ofiarnej działalności publicznej lub charytatywnej
5. inną wyróżniającą się działalność uznaną przez Zarząd.

 

§ 3 Wyróżnienia nadaje się z okazji świąt państwowych, uroczystości regionalnych oraz innych przypadkach uznanych przez Zarząd Gminy.

 

§ 4 Wyróżnienia nadaje Zarząd Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1. przewodniczącego Rady Gminy,
2. partii politycznych,
3. organizacji społecznych i zawodowych.

 

§ 5 1. Wniosek o nadanie odznaki lub medalu powinien zawierać:
1) dane osobowe,
2) uzasadnienie nadania medalu lub odznaki.
2. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 6 Do wreczania wyróżnien upoważniony jest Wójt Gminy lub w jego zastepstwie upoważnieni członkowie Zarządu Gminy.

 

§ 7 Wyróżnienia nadane jednostkom nie bedącym osobami fizycznymi wrecza się kierownikowi jednostki lub delegowanemu przedstawicielowi.

 

§ 8 Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wreczeniem jej odznaki lub medalu , doręcza się je najbliższej rodzinie osoby zmarłej.

 

§ 9 Osoby fizyczne noszą odznakę po prawej stronie piersi.

 

§ 10 Jednostki nie bedące osobami fizycznymi mogą umieszczać odznakę na sztandarach względnie proporcach.

 

§ 11 Zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia Uchwalą Zarządu Gminy.

 

§ 12 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2002 roku.

 

   

   
  baner e urzad

  dobry start

  BIP

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Dziennik Ustaw

  Informacja dla niepełnosprawnych

  Wnioski Formularze

  Dla inwestora

  Turystyka

  Przetargi

  platforma zakupowa

  Zo

  Darmowa Pomoc Prawna

  gospodarka odpadami

  sms

  Biuletyn Gazeta

  Rozkłady jazdy

  rozkladjazdyszkolny

  iceo

  sip

  Inwestycje Unijne

  Powiatowy Urząd Pracy

  Narodowe Siły Rezerwowe

   

  Partnerzy zagraniczni

  bilina ico
  leuna_ico

  nowowolynsk_ico

   

  kalendarium

  Kalendarium

  

  Sobota, 25 Maja 2024 r.

  Imieniny obchodzą:

  Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena, Urban

  Do końca roku zostało 221 dni.