Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Biblioteka - Aktualności

GOK - Aktualności

Serwis Samorządowy PAP

Regulamin Organizacyjny Drukuj

ZARZĄDZENIE nr 283/2014
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaraczewo


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jaraczewo w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr I/506/2010 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaraczewo, oraz Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jaraczewo.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 
baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

platforma zakupowa

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumSobota, 25 Maja 2024 r.

Imieniny obchodzą:

Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena, Urban

Do końca roku zostało 221 dni.