Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Biblioteka - Aktualności

GOK - Aktualności

Serwis Samorządowy PAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drukuj

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbednych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami, pomoc udzielana jest osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzynstwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub cieżkiej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekunczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • alkoholizmu i narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • kleski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczen przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieńiu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzine rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 461 z3, natomiast dla osoby w rodzinie jest kwota 316 z3 (art. 8 ustawy). Osobie odbywającej kare pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczen z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczen z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczen (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna przewiduje nastepujące świadczenia pienieżne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc dla rodzin zastepczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekunczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dzieami i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastepcze,
 • świadczenie pienieżne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką jezyka polskiego dla uchodźców;

Siedziba GOPS-u - budynek Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie, 1 piętro, ul. Jarocińska 7, 63-233 Jaraczewo

 

 

 
baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

platforma zakupowa

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumSobota, 25 Maja 2024 r.

Imieniny obchodzą:

Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena, Urban

Do końca roku zostało 221 dni.