Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Biblioteka - Aktualności

GOK - Aktualności

Serwis Samorządowy PAP

Informacja dla przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Drukuj
piątek, 21 sierpnia 2020

ug

Uwaga, ważna informacja dla przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

(tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje kultury, oświaty, zdrowia, cmentarze, zarządcy budynków mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe tzw. nieruchomości mieszane itp.)

 

Przypominamy, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z poźn. zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo w dniu 28 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę nr XVI/96/2020 dotyczącą wyłączenia położonych na terenie gminy Jaraczewo nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że nieruchomości niezamieszkałe przestaną być objęte systemem począwszy od 1 września 2020 roku.

 

Oznacza, że każdy właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz firm jest dostępny na stronie internetowej Gminy Jaraczewo (https://jaraczewo.bip.net.pl/?a=4153)

 

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo wobec rosnących potrzeb przedsiębiorców oraz w odpowiedzi na zmieniające się przepisy ustawodawcze, planuje zorganizować spotkanie informacyjne wyjaśniające powstały po stronie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązek zawarcia indywidualnej umowy oraz wskazać możliwie najprostsze rozwiązania. Jednocześnie chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę na kwestie Państwa bezpieczeństwa podczas spotkania związane z sytuacją szczególną tj. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w takim spotkaniu, poprosimy wcześniej o kontakt (zgłoszenie) telefoniczny z Urzędem Miasta i Gminy Jaraczewo pod numerem telefonu 62 740-93-81.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.08.2020 roku została podpisana 16 miesięczna umowa z firmą ZGO-Nova Sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jeśli zajdzie taka konieczność, na spotkanie będzie można zaprosić wskazaną przez Państwa firmę posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, świadczącą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ze wszystkich wyszczególnionych we wspomnianym rejestrze firm, obecnie dwie firmy wywozowe działają czynnie na terenie gminy Jaraczewo:

1. PHU TRAS-KOM Barbara Rajewska

Bogusławki 8B
63-800 Gostyń
tel.: 604 424 590

 

2.  ZGO-Nova Sp. z o.o.
Witaszyczki 1A
63-200 Jarocin
tel.: 62 594 26 72
 

W odniesieniu do wspomnianej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo na podstawie art. 3. ust 3 pkt. 3 jest prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych od przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:

-        nałożeniem kary grzywny, na podst. art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) wskazującego na obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
  • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych przez Ministra właściwego dla spraw środowiska na podstawie odrębnego rozporządzenia,
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

-        wszczęciem postępowania na podst. art. 5 ust. 7 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) podlegającego egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wskazującego na obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

 

 
baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

platforma zakupowa

Zo

Darmowa Pomoc Prawna

gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

 

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumWtorek, 18 Czerwca 2024 r.

Imieniny obchodzą:

Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.